תערוכת צבע הדברים, אוצרת: ברוריה הסנר, נמל יפו תל אביב, 2016,2017,2018