תערוכה קבוצתית, "הרוח הישראלית", אוצרות, שולמית נוס, ורה פלפול, מוזיאון ארץ ישראל, תל-אביב,2018